فروش پکیج من پرسپولیسی ام, خرید مدل جدید پکیج من پرسپولیسی ام, خرید پکیج من پرسپولیسی ام, خرید اینترنتی پکیج من پرسپولیسی ام, خرید پستی پکیج من پرسپولیسی ام, خرید پکیج من پرسپولیسی ام, خرید اینترنتی پکیج من پرسپولیسی ام, خرید پستی پکیج من پرسپولیسی ام, قیمت پکیج من پرسپولیسی ام, مدل پکیج من پرسپولیسی ام, فروشگاه پکیج من پرسپولیسی ام, تخفیف پکیج من پرسپولیسی ام, فروش ویژه پکیج من پرسپولیسی ام, فروش انلاین پکیج من پرسپولیسی ام

درسهای از قرآن


درسهای از قرآن

 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن

درسهایی از قرآن موضوع:  غیرت دینی در یاری مظلومان

تاریخ آغاز:1394/05/8


تاریخ پایان:1394/05/14

  همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "33321" به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۱۴ در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید

 

«سؤالات مسابقه»


1- آیه 75 سوره نساء بر چه امری تأکید دارد؟

1) مبارزه با ظالمان
2) کمک به مظلومان
3) هر دو مورد
2- در فرهنگ قرآنی، شرط کمک به دیگران چیست؟
1) مسلمان بودن
2) شیعه بودن
3) مظلوم بودن
3- بر اساس آیه 60 سوره توبه، زکات میان چه کسانی تقسیم می شود؟
1) نیازمندان مسلمان
2) نیازمندان غیر مسلمان
3) هر دو مورد
4- در سوره تکویر، خداوند از کدام مظلوم دفاع می کند؟
1) شهدای با ایمان جنگ احد
2) دختر زنده به گور شده مشرک
3) کشته های بی گناه اهل کتاب
5- بر اساس آیه 120 سوره توبه، چه کاری عمل صالح شمرده می شود؟
1) حرکت راهپیمایی علیه ظالمان
2) دعای برای نجات مظلومان
3) کمک مالی به مظلومان مسلمان

لینک مسابقه